Yapı Kredi Yayınları Türk Edebiyatları kitap indir

Yapı Kredi Yayınları Türk Edebiyatları

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

İnce Memed 1 - Yaşar Kemal Otuz iki yılık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed'contemporary ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukorava'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'contempor...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Ölmez Otu / Dağın Öte Yüzü 3 - Yaşar Kemal Başı dara düşenler, yaratıkları düş dünyasında bulurlar yolarını. Ayakta kalabilmek için sığındıkları bu dünya bir yandan onları yaşatırken, bir yandan front hikayelerini öre...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Bir Bulut Kaynıyor / Bu Diyar Baştanbaşa -4 Romanlarında Anadolu insanının gerçek dünyasını destansı boyutlara taşıyan, yaşanmış ve yaşanan gerçeği mitlein, efsanelerin evreninde çoğaltan Yaşar Kemal, sadece bir roma...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Sarı Defterdekiler 'Dağ köylerinden, obalardan, kasabalardan ikide bir kopup gelir Adana'ya ve önümüze, ağıtlar, türküler, destanlar sererdi, buruşuk sarı kâğıtlar üstüne yazılmış. Her getirdiği söz yumağı akılara dur...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Teneke - Yaşar Kemal Bir Anadolu kasabasında, çeltikçi ağaların yönetmenliklere karşı gelerek ektikleri çeltik sıtmaya neden olur. İdealist ve genç kaymakam tüm tecrübesizliğiyle, sıtmaya tutulan kasaba halkı adına ağ...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Karıncanın Su İçtiği / Bir Ada Hikayesi 2 - Yaşar Kemal Bir Ada Hikayesi dörtlüsü, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşaltığı bir adada yeni bir yaşam kurm...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Ağrıdağı Efsanesi - Yaşar Kemal Bir aşk destanı olan Ağrı Dağı Efsanesi geleneklerini Mahmut Hana karşı savunan Ahmet ile Gülbahar arasındaki aşkı konu alır. Efsanelere ve halk söylencelerine yürekten bağlı Yaşar Kem...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Kan Konuşmaz - Nazım Hikmet Ran Nâzım Hikmet'in sayısı sadece dört olan romanları yaratıcı çalışmaları içinde daha sınırlı sayıda olsa da, yazarı bütüncül olarak tanımak için vazgeçilmez bir okuma oluşturuyor. Genelde...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Yer Demir Gök Bakır / Dağın Öte Yüzü 2 - Yaşar Kemal Başı dara düşenler, yaratıkları düş dünyasında bulurlar yolarını. Ayakta kalabilmek için sığındıkları bu dünya bir yandan onları yaşatırken, bir yandan da hikayeler...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Yanan Ormanlarında Eli Gün / Bu Diyar Baştanbaşa 2 - Yaşar Kemal Romanlarında Anadolu insanının gerçek dünyasını destansı boyutlara taşıyan, yaşanmış ve yaşanan gerçeği mitlerin, efsanelerin evreninde çoğaltan Yaşar ...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Filer Sultanı - Yaşar Kemal Filer Sultanında bir halk masalından yola çıkılarak güç ve haklılık arasındaki ilişki ele alınır. Filer Sultanı gücüne güvenerek karıncalara savaş açar. Haklı ya da haksız olmak onun için ...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

İnce Memed 3 - Yaşar Kemal Otuz iki yılık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memedin ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurovanın öyküsü. Yaşar Kemalin söyleyişiyle "içinde ...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Çakırcalı Efe - Yaşar Kemal Çakırcalı Memed Efe, on beş yıldan fazla bir zaman boyunca eşkıya olarak Osmanlıya baş kaldırmış, binden fazla insanı öldürmüş, öte yandan fakir fukaranın koruyucusu olmuştur. Yaşar Kemal,...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Deniz Küstü - Yaşar Kemal Romanlarında, Karadenizden Toroslara, Ağrı Dağından Egeye uzanan çok geniş bir Anadolu coğrafyasını anlatan Yaşar Kemal, Deniz Küstüde, ana tema olarak İstanbulun çürüyen doğasını seçer. Bir...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Hüyükteki Nar Ağacı - Yaşar Kemal Yaşar Kemalin "doğa-insan ilişkilerini en iyi anlamda verdiğim yapıtlarımdan biri" dediği Hüyükteki Nar Ağacı, traktörün tarıma girmesiyle birlikte işsiz kalan yarıcılar ve mevsimlik...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Çocukluğun Soğuk Geceleri - Tezer Özlü Tezer Özlü'nün bu ilk romanı, yaşamın yalnızca başlangıcını oluşturmakla kalmayan, sürekli dönülen, belki de hiç çıkılamayan çocukluğu yansıtıyor. Yetişkinlerin, tıpkı çocukluğa...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana / Bir Ada Hikayesi 1 - Yaşar Kemal Bir Ada Hikayesi dörtlüsü, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşaltığı bir adada yeni bir ...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Yağmurcuk Kuşu / Kimsecik 1 - Yaşar Kemal Kimsecik, "dağları bekleyen" korkunun yıkıcı gücünün, üç kitaplık dev efsanesidir. Korku insanın benliğini parçalarken, bu insanlık durumundan büyük bir trajedi doğar. Ama ço...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Kuşlar da Giti - Yaşar Kemal Kuşlar da Giti, İstanbulun çürüyen, kirlenen yüzünün ve insanlığın da şehirle birlikte yok oluşunun romanıdır. Kuşların bir zamanlar mekan tutuğu İstanbulda çocuklar onları yakalayarak ca...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

İnce Memed 2 - Yaşar Kemal Öldürülen Abdi Ağanın yerini kardeşi Hamza alır. Memed, topraklarını ele geçirmek için Vayvay köylülerine zulmeden Ali Safa Beyi ve Hamzayı öldürür. Ancak köylüler için tam bir efsaneye dön...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Çıplak Deniz Çıplak Ada/Bir Ada Hikayesi 4 - Yaşar Kemal Bir Ada Hikâyesi dörtlüsü, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan’a gönderilen Rumların boşaltığı bir adada yeni bir yaşam kur...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Kağnı, Ses, Esirler - Sabahatin Ali 'Bir mahpusu dünya ile hiç alakası olmayan bir zindana kapamak ona en büyük iyiliği yapmaktır. Onu en çok yere vuran şey, hüriyetin ele tutulacak kadar yakınında bulunmak, aynı zam...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Demirciler Çarşısı Cinayeti / Akçasazın Ağaları 1 - Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti birbirini yok etmek için tüm hünerlerini, olanaklarını, güçlerini, bundan da öte akılarını, nefretlerini ve kinlerini kulana...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Binboğalar Efsanesi - Yaşar Kemal Yüzyılarca yerleşik düzene geçmemek için direnen Türkmenlerin romanı Binboğalar Efsanesi Hıdrelez şenliklerinde, göçerlerin kış için sığınacak topraklar bulma dilekleriyle başlar. An...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Al Gözüm Seyreyle Salih - Yaşar Kemal Al Gözüm Seyreyle Salihte Karadenizin küçük bir kasabasında on bir yaşındaki Salihin, kanadı kırık bir martıya duyduğu sevgi ve mavi oyuncak bir kamyonu elde etme isteği konu alı...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Toplu Öyküler - Toplu Romanlar / Füruzan - Füruzan Delta Dizisi, şık tasarımı ve baskısıyla edebiyatımızın önemli isimlerinin birden fazla kitaba yayılan büyük küliyatlarını ve önemli eserlerini tek cilte okura sunuyo...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Tanyeri Horozları / Bir Ada Hikayesi 3 - Yaşar Kemal Bir Ada Hikayesi dörtlüsü, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşaltığı bir adada yeni bir yaşam kurma ç...

Yazar: Yapı Kredi Yayınları

Filer Sultanı ile Kırmızı Sakalı Topal Karınca - Yaşar Kemal Filer Sultanı ile Kırmızı sakalı Topal Karınca'da bir halk masalından yola çıkılarak güç ve haklılık arasındaki ilişki ele alınır. Filer Sultanı gücüne güve...

Kitap Türleri

Yapı Kredi Yayınları Türk Edebiyatları kitap okumak ve indirmek

Yapı Kredi Yayınları Türk Edebiyatları