Tarih kitap indir

Tarih

Yazar: George Tradescant Lay

Bir Batılı seyyahın gözünden 19. yüzyılın Çin'ine dair her şey. İngiliz diplomat ve yazar George Tradescant Lay, "Çok gezen bilir," diyerek Çin'e gerçekleştirdiği seyahatlerinde bu kadim coğrafyanın toplumsal ve ahlak...

Yazar: Halil İnalcık

Devlet-i 'Aliyye'nin birinci cildi Osmanlı Devleti'nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu'ya hükmeden güçlü bir imparatorluğa dönüşümünü konu alır. İkinci cilt, padişah ve devlet otoritesinin zayıfladığı 17. yüzyılın...

Yazar: Namık Kemal

Namık Kemal entelektüel anlamda modern Türkiye'nin kurucu babalarından biri; bıraktığı edebi, siyasi, kültürel miras bakımından belki de en önemlisidir. Yeni Osmanlı Cemiyeti üyelerinin Batı Avrupa'ya sürgüne gittiği ...

Yazar: Talha Uğurluel

Yaptığı geziler, televizyon programları ve yazdığı kitaplarla birçok insana tarihi sevdiren Talha Uğurluel, Sultan II. Abdülhamid'in kişisel tarihindeki detaylar üzerinden İmparatorluğun son günlerini anlatmaya devam ...

Yazar: Ekrem Buğra Ekinci

Avrupa devletlerinin, Osmanlı hükümetine "Kanununuz neyse, ortaya koyunuz!" şeklinde baskısı ve Sadrazam Ali Paşa'nın Fransız medeni kanununu iktibasa teşebbüsü üzerine, bunu haysiyet kırıcı bulan Ahmed Cevdet Paşa, f...

Yazar: David Nicolle

Tarihin en büyük savaşlarının ayrıntılı dökümleri, hasım kuvvetlerin stratejileri, taktikleri, askeri harekatın düğüm noktaları. Dünyadaki çeşitli orduların üniforma, teçhizat, tarih ve teşkilatı, geçmişleri ve bugünl...

Yazar: Kolektif

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi Programı 2003 yılında doktora araştırmaları sempozyumunun üçüncüsünü düzenledi. Daha önceki sempozyımlarda genç araştırmacılar Osmanlı (1999) ve Cumhur...

Yazar: Kolektif

"Abdülhamid kadar olumsuz koşullarda tahta çıkmış bir hükümdar az bulunur. 1876’da sultan olduğunda, Osmanlı İmparatorluğu her yerinden su alan bir gemi gibidir... Balkanlar da yeni ayaklanmaların tehdidi altındadır, ...

Yazar: Peter Aughton

İnsanoğlu tarihin her döneminde dünyanın henüz keşfedilmemiş bölgelerine ilgi duymuştur. Ya yeni yerleşim yerleri bulmak amacıyla ya da sadece macera tutkusuyla ufkun ötesine yelken açmak istemiştir. Dünyanın Çehresin...

Yazar: Metin Özdamarlar

HAZIRLANIYOR...

Yazar: DERYA BENGİ

80’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük - "Yaprak Döker Bir Yanımız" Yapı Kredi Yayınları, Derya Bengi’nin hazırladığı dönem kitaplarına devam ediyor. Daha önce yayımlanan 50’li, 60’lı ve 70’li yıllar sözlüklerinde...

Yazar: Talha Uğurluel

Saray arşivlerinde bugün binlerce eşya, tanınmayı ve fark edilmeyi bekliyor. Çünkü hepsinin bize anlatacağı bir hikaye var. Bazıları binlerce yıl öncesini gördü, bazıları ise sadece birkaç yüz yıllık bir geçmişe sahip...

Yazar: Yazıcızade Ali

Oğuz-nâme, Selçuk-nâme, Târih-i Âl-i Selçuk gibi isimlerle anılan Tevârîh-i Âl-i Selçuk (Selçuklular Tarihi), Anadolu'da kaleme alınan ilk Türkçe eserlerin arasında sayılmaktadır. Türklerin tarih sahnesine çıkışından...

Yazar: Koray Durak

Türkiye'de 1990'lı yılların sonunda itibaren ivme kazanan Bizans çalışmaları, yeni açılan yüksek lisans programları ve araştırma merkezlerinin yanı sıra sayısı artan konferanslar ve akademik yayınlar ile günümüzde çok...

Yazar: Mete Tunçay

Bu broşür ilk kez Mete Tunçay'ın Türkiye'de Sol Akıllılar • 1925-1936 Cilt 2'de yayınlandı. TÜSTAV Mehmet Perinçek sayesinde broşürün orijinaline ulaştı. Öte yandan Arsen Avagyan, Salih Zeki ile ilgili çalışmasında br...

Yazar: Isabelle Filliozat

6-11 yaş arasında çocuğu olan anne babalar! Bu kitap sizin için. Çocuğunuz en ufak düş kırıklığında ortalığı ayağa mı kaldırıyor? Ne yapsanız daha da fazlasını mı istiyor? Size asla bir şey anlatmıyor mu? Evde hiçbir ...

Yazar: Halil İnalcık

Hayatını Osmanlı tarihi üzerine araştırmalara adamış, kitaplar ve makaleler yazmış, Türkiye'de ve dünyada konferanslar vermiş Halil İnalcık'ın ders notları; pek çok yönden güncelliğini korumakta ve tarih severlere yen...

Yazar: CYRIL MANGO

Değişik bir Bizans kitabı. Alanın yetikin uzmanı Cyril Mango bu kez Bizans'ı iç dinamikleriyle ele alıyor. Eski dünyanın bu son büyük imparatorluğunu çok kavimliliği, ekonomik işleyişi, toplumsal özellikleri, siyasal ...

Yazar: Server Tanilli

"Ortaçağ: Karanlıklar Çağı!" Bizde ortaçağ denince, aklımıza ilk gelen budur: Ortaçağ ile karanlık bir bakıma eşanlamlıdır dilimizde. Bununla Batı Ortaçağı'nı kastediyorsak, ancak bir ölçüde doğrudur böylesi bir değer...

Yazar: Erving Goffman

Damga bir ilişki türüdür, sabit bir vasıf değil. Damga; damgalayana, normal addedilene, normal rolünü oynayana ihtiyaç duyar. Toplumsal ilişkilerin ve etkileşimlerin seyrinde karşı karşıya gelen iki bireyin arasında g...

Yazar: Alexander Harkavy

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, o...

Yazar: Kolektif

YDS Sınav Stratejileri Özgün Soru Bankası Modadil Yayınları Yazar(lar) : Suat Gürcan - Rıdvan Gürbüz - Uğur Albayrak - Ergun Kabakçı...

Yazar: Doğan Ergun

Sosyoloji öncesi ve toplumsal felsefe; sosyolojinin kurucuları; 20. yüzyıl sosyolojisinde yönsemeler ve gelişmeler; toplum ve toplumsal değişme; sosyolojide kuram, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyolojide nesnellik...

Yazar: İlber Ortaylı

"Türkler tarihin her safhasında görünen, tarihi inşa eden kavimlerden biridir. Bugünkü medeni dünyada hiçbir eski dünya kavmi ve ülke yoktur ki Türkler olmadan tarihini yazabilsin. Mutlaka, Türkleri ve Türk tarihini b...

Yazar: Kolektif

İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim bulun-maktadır. Bu girişimler içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir top-luluk içerisinde y...

Yazar: Marco Polo

Elinizdeki kitapta, Türk-Moğol tarihi açısından da önemli bir kaynak olan Marco Polo'nun, XIII. yüzyılda Venedik'ten başlayıp Kubilay Han'ın sarayına uzanan büyüleyici yolculuğuna dair eşsiz anlatısının en yetkin edis...

Yazar: İhsan Erdinçli

Osmanlı Devleti'nde içki; İslam hukukunun etkisiyle şer'en ve kanunen yasaklanmış, hatta padişahlar gerekli gördükleri zaman yayınladıkları fermanlar aracılığıyla genel içki yasağı getirmiş, meyhaneleri de kapatmıştır...

Yazar: Ahmet Atilla Şentürk

Osmanlı Şiiri Klavuzu 2 Kitap Açıklaması Bu kitap günümüz insanının Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin eserlerini kolayca okuyup anlayabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu şiiri vücuda getiren 650 civarında divan ve mesnev...

Yazar: Hakan Akpınar

Klişelerle arası hiç iyi olmayan, hakikat nehrinin sularıyla beslenen tarihin derinliklerinde, Sultan Abdülhamid, zihnimizdeki şablonlara hapsedemeyeceğiz donanımlı ve çok önemli tarihi bir figürdür. Tahta geçtiği ilk...

Yazar: Ahmet Yaşar Ocak

Bu çalışmanın tespitlerinden biri de Osmanlı medresesinin İbn Arabici bir gelenek üzerine kuruluşu ve bunun bütün Osmanlı asırlarını nasıl etki altına aldığı meselesidir. "Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam'la ilişkisi k...

Yazar: Kazım Gündoğan

"Ermeniyseniz Hıristiyan(mı)sınız!" "Dört yön sekiz iklim"de de nefes alamamak nasıl bir şeydir, bilir misiniz? Her yönden kırılmış kanatlarla, Simurg'u bulmak için onlarca dipsiz uçurumun üstünden uçmaya kalkışmak ne...

Yazar: James Churcward

1930'lu yıllarda ulu önder Atatürk, Tahsin Mayatepek'i çok özel bir görevle Güney Amerika'ya gönderdi. Meksika Maslahatgüzarı olarak atanan Mayatepek, bu görev sırasında Atatürk'e acil bir telgraf göndererek, emekli A...

Yazar: Feyziye Özberk

1908 Hürriyet Devrimi’nin ilk ateşini yakan, halkın “Hürriyet Kahramanı” olarak adlandırdığı Resneli Niyazi ya da Ahmet Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en fedakâr ve disiplinli önderlerinden biridir. Tüm d...

Yazar: Cengiz Zengin

Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babasıdır. Söğütte yurt tuttu ve bu yurttan bir imparatorluk çıktı. Tek sülalenin yönettiği 600 yıllık bir imparatorluk. "400 çadırdan çıkmış bir imparatorluk...

Yazar: A. Akif Poroy

Türklerin 12500 yıl önceki büyük tufana kadar giden kökeni, M.Ö. 8000’lerden itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya dalgalar halinde binlerce yıldır gelişi anlatılıyor. Türklerin Anadolu’ya son gelişi olan 1071’i neden Bat...

Yazar: Kolektif

1- Geldikleri Gibi Giderler - Kahraman Yusufoğlu / 200 Sayfa 2- Bir Daha Gel Samsundan - Şaban Sevinç / 200 Sayfa 3- Milli Mücadele Kahramanları Din Adamları - Cevat Şenol / 176 Sayfa 4- Kahraman Çocuklar - Rıza Sürey...

Yazar: Mehmet Aydın

Osmanlı Devleti'nin tasfiyesine karar verildiği, terör ve anarşinin zirvede olduğu, Abdülaziz Han'ın suikastla öldürüldüğü, devletin borç batağına saplandığı, herkesin başına buyruk olduğu ve devlet gemisinin rotasını...

Yazar: Cyril Lemieux

Sosyal bilimlerin inşasında yapıtaşı niteliğindeki 101 kitabı, yazarı ve araştırmacıyı bir araya getiren Sosyal Bilimlerde 101 Temel Kitap, disiplinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçirdiği dönüşümleri, değişen ve...

Yazar: Kolektif

"Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları" 161' i renkli 308 görsel malzeme ve içinde yeralan; -Akdeniz Nedir? -Fiziksel Ortam -İlk Ticari İmparatorluklar: Tarihöncesinden İÖ yak. 1000' lere -Deniz Yolları İçin Savaş: İÖ 10...

Yazar: Ariadna Vladimirovna Tyrkova

Rusya Çarlığı’nın oldukça çalkantılı ve karmaşık son döneminde gazeteci, yazar ve siyasetçi olarak yoğun faaliyet göstermiş olan Ariadna V. Tyrkova, 20. yüzyıl başı Rus entelejensiyasının benzersiz şahsiyetlerinden bi...

Yazar: Hasan Atilla Uğur

Yakın Tarihin Karanlıkları Aydınlanıyor "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, TÜRK MİLLETİ denir." - Mustafa Kemal Atatürk Milletlerin hafızasında bazı olaylar vardır ki hiç unutulmazlar, unutulmamalıdır da...

Yazar: Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ, bu kitabında okuyuculara yepyeni ufuklar açıyor; Anadolu’nun ortasında en az 3500 yıl önce bir imparatorluk kurmuş olduğu halde çok az tanıdığımız Hititleri, akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyo...

Yazar: Haşim Şahin

Kadim bir kökeni olmakla birlikte İslam medeniyeti içinde müstesna bir konuma sahip tasavvuf düşüncesinin temsilcisi olarak kabul edilen mutasavvıflar gerek yaşadıkları dönemlerde, gerekse ölümlerinden sonra kendileri...

Yazar: Edward Hallett Carr

Devrim Okumaları, Britanyalı tarihçi Edward Hallett Carr'ın, devrimler tarihinin önemli isimleri, eserleri ve süreçleri üzerine kaleme aldığı bir dizi makalesini bir araya getiriyor. Eser, "öncü" olarak nitelenen Sain...

Yazar: Zeynel Coşar

Yaklaşık yüz yıldır ‘Enver Paşa, bir mermi atmadan 90.000 askeri Allahuekber dağlarında dondurarak şehit etmiştir.’ Bu tamamen gerçek dışı bir söylencedir. Genelkurmay Başkanlığı, Sarıkamış seferine giden asker sayımı...

Yazar: Kolektif

Lissagaray bu yapıtta Komün'ün toplumsal, proleter, ulusal ve uluslararası yönlerini açıkça dile getiriyor. Farklılıkların ve mücadelenin rüzgârında çok erken, belki vakitsiz ekilmiş ama son derece anlamlı girişim toh...

Yazar: İsmet İnönü

Cumhuriyet tarihinin ilk elli yılının baş aktörlerinden biriydi İsmet İnönü. Defterler, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından birinin en "mahrem" sayılabilecek yazılarını, yani kendi tuttuğu not defte...

Yazar: Delp Wilhelmine E

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the o...

Yazar: Kolektif

**Satın alacağınız kitabın baskısı görseldekinden farklı olabilir....

Yazar: Anthony J. Bryant

Belki de tarihteki en büyük savaşçılar olan samuraylar tamamen savaşa yönelik bir sosyal düzenin ürünüydüler. Hem at sırtında hem de yayan çarpışmada ustaydılar. Yaşam biçimlerini belirleyen "Bushido" ya da "savaşçı y...

Yazar: Kolektif

Batı'nın İslam dünyasına olan düşmanlığı 20. yüzyılda iyice ivme kazandı. Önce İsrail'in kurulması ve Filistinlilere yapılan sistematik işkence, 1990'lı yıllarda Bosna'da katledilen 500 bin Müslüman, bugün Irak ve Afg...

Yazar: İzzet Öztoprak

"Cumhuriyet'in 15. Yılında Türkiye" adlı bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15. Yılı kutlamaları çerçevesinde çeşitli vilayetlerce yayımlanan kitapların derlemesinden oluşmaktadır. Derlemesi yapılan bu kitaplar, 1923...

Yazar: Ahmet Şimşirgil

BAŞINDAN SONUNA DEVLET-İ ALİYYE TARİHİ Bazı devletler tarih sahnesinden çekilmiş görünür ama izleri ve tesirleri, hatta ruhu kolay kolay silinmez. Zaten tarihin vazifesi de insanlığın ölümsüz romanını ortaya sermektir...

Yazar: Hakan Kırımlı

Üç buçuk yüzyıl Kırım Hanlığı'nın başında bulunan Geray hanedanı Cengiz Han'a istinat edilen kökeni ile İslam aleminin meşruiyeti en tartışılmaz hükümdarlık soylarından birisidir. Geraylar kökenleri itibarıyla kendile...

Yazar: Olimpos Yayınları

Yedi Gün Yedi Gece-Evangeline Colins “Her Ladyship’s Companion’ın duyularla örülmüş dünyasına adım atığınızda, asla çıkmak istemeyeceksiniz!” Eşsiz bir Güzelik Bazı fedakarlıklar, diğerlerinden daha zordu...

Kitap Türleri

Tarih kitap okumak ve indirmek

Tarih