Tarih Vakfı Yurt Yayınları tüm kitaplar indir

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

I. Tertip Düstur Kılavuzu Osmanlı Devlet Mevzuatı (1908-192) (I. Tertip Düstûr Kılavuzu / Osmanlı "Mehmet Hakan Sağlam'ın elinizdeki ilk cildi I. Tertip Düstûr'un on iki bölümünü, ikinci cilt ise on iki ciltlik I. Te...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Denge Oyunu 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası - Selim Deringil Türkiyenin ikinci Dünya Savaşı yılarındaki dış politikası, en kritik zamanlarda bile, görece küçük bir ülkenin diplomatik başarısı sayesinde ...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Sendikal Eğitim Atölye Çalışmaları (Altı Sempozyum)-Kolektif Elinizdeki kitap, Türkiye'de sendikal eğitim olgusunu değişik boyutlarıyla ve alt başlıklarıyla ele alan altı sempozyuma sunulan değerlendirmeleri bir aray...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (Bilimsel Nesnelikten Postmodernizme) (Geschichtswisenschaft im 20. "Tarihin sonu geldi mi? Tarihle edebiyat arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Tarih anlatısının odak nokta...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Suyun İki Yanı: Mübadele (Yazılar) “Mübadele”, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın uluslaşma süreçlerinde en önemli etmenlerden biri. Bu büyük olayla, iki ülke arasında yaklaşık iki milyon insan zorunlu olarak yer değiştirdi...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Türkiye'de Kentsel Koruma Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemler - Doğan Kuban Türkiye'de kentlerin tarihsel karakterini koruma amacı güden bilinçli çabalar 1960'lı yıların ikinci yarısında başlatıldı. Bu kitapta, Doğan ...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Bize Derler Çakırca 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler Bize derler Çakırca / Yar fidan boylum / Yakarız konakları. Bu ünlü Ege türküsü 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında yaşamış Çakırcalı Ahmet Efe ve oğlu Çakırcalı...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Liseli Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetimiz Yerel Tarih Yarışması (Ulusal ve Özel Jüri Ödülü Alan Çalışm Lise öğrencilerinin ailelerinin ve yakın çevrelerinin tarihini araştırmaya özendirilmesi son beş yıldır Tarih Vakfı...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

The Historic Hamams Of Pouch-Elif Şehitoğlu The intent of the bok you are about to read is to provide detailed information about the tale of hamam culture in the apple of Pouch, which is famous for its hot springs and...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kürt Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı-Ronayi Önen Bu kitap Tarih Vakfı tarafından Şubat 209 Temuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma Aracı Olarak Eği...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İki Sempozyum Türkiye'De Sivil Toplum Kuruluşları-Kolektif Elinizdeki kitap, 194 yılından bu yana gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları sempozyumlarının onuncu yılında, on beş ve on altıncı sempozyumlarda yapılan...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Harem-i Hümayun Hurem Sultan, Nurbanu Sultan, Kösem Sultan, Turhan Sultan. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde söz sahibi olmuş kadınlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının başından 17. yüzyıl ortasına kadar, O...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Lale Devri (1718-1730) Tarih Vakfı Yurt Yayınları “Tarihe Yolculuk” dizisi, Ahmet Refik Altınay’ın kitaplarını yayımlamaya Lâle Devri ile devam ediyor. Dizinin dokuzuncu kitabı olan Lâle Devri (130-143) adlı eserin i...

Yazar: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar - Etik - Deprem Elinizdeki kitapta STK'ların yasal düzenlemeler karşısındaki durumlarını, STK çalışmalarında karşılaşılan etik sorunları ve 17 Ağustos 19 depreminden STK'lar olarak...

Kitap Türleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları tüm kitaplar okumak ve indirmek

Tarih Vakfı Yurt Yayınları