Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplar indir

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh-Afza Hikayesi Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserlerinden biridir. Dili Çağataycadır. 15. yüzyılda Mansur Bahşı tarafından yazılmıştır. Mensur bir eserdir. Bilinen yegâne ...

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Türkçe Sözlük (Ciltli)-Kolektif İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük'ün geliştirilmiş, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş onuncu baskısından tıpkıbasımı. Dilde yaşayan gelişmelerin yansıtıldığı Türkçe Söz...

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Kul Ali ve Türkçe Yusufname  ....

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Türk Yazı Dilerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri  ....

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi  ....

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Karnaval - Ahmet Mithat Efendi  ....

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Ömer Seyfetin Bütün Nesirleri Eserde, birçok metnin ilk yayın yeri bilgisine ulaşılmış ve dolayısıyla önceki küliyatlardaki kronolojik sırası değiştirilmiştir. Hiçbir kaynağa girmemiş 30 kalem tercümesi, ilk defa bu ç...

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Hasan Melah Yahut Sır İçinde Esrar....

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu....

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Bismil Türkmen Ağzı Eser Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışma genel olarak tasviri niteliktedir ve eş zamanlı yöntem takip edilmiştir fakat yeri geldikçe çalışmada...

Yazar: Türk Dil Kurumu Yayınları

Türkçe - Tatarca Sözlük  ....

Kitap Türleri

Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplar okumak ve indirmek

Türk Dil Kurumu Yayınları