Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar tüm kitaplar indir

Yazar: Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Çalışma Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık 'Ayrım' deyimi, Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamele...

Yazar: Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Yirmibirinci yüzyılda yaşanan acımasız rekabet ortamında, insanların mükemele ulaşma isteği giderek artmaktadır. Ancak varolan bir gerçek de sistemlerin hata yapabileceğidir. Bu ger...

Yazar: Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Türk Demokrasi Tarihinde Vatan Cephesi Cumhuriyet Tarihinin son dönemlerde yeni bilgi ve belgelere dayanılarak tekrar ele alındığı ve değerlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs İhti...

Yazar: Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar

Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi İçindekiler Bölüm CARICATURE İçerik Analizi ve Metodolojisi Bölüm CARICATURE Kategorilendirme Örnekleri Bölüm CARICATURE Uygulama Örnekleri Bölüm IV Yıldız Faları Analizi Bölüm V Grup ...

Kitap Türleri

Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar tüm kitaplar okumak ve indirmek

Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar