Mustafa Kemal Atatürk tüm kitaplar indir

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, ba...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"O, Samsun’a çıktığı zaman, üstü başı yırtık, postalları patlamış, silahsız bir er gördü. Yüzünün rengi bakıra dönmüş, bir deri bir kemik kalmış bu Türk askeri ağlıyordu. Ona sordu: ‘Asker ağlamaz arkadaş, sen niye a...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Büyük Atatürk'ün Nutuk eserinin gençler için çizgi roman halinde sunulma fikri güzel. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Nutuk", Yapı Kredi Yayınları Farkıyla Yayımlandı! Atatürk'ün yakın tarihimiz açısından büyük önem taşıyan ünlü eseri "Nutuk", yıllar sonra Arap harflerinden bir kez daha çevrildi. Uzun soluklu bu çeviri süreci, eseri...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Küçük Hanımlar, Küçük Beyler! Sizler Hepiniz Geleceğin Bir Gülü, Yıldızı Ve Işığısınız. Ülkemizi Aydınlığa Sizler Kavuşturacaksınız. Kendinizin Ne Kadar Önemli, Değerli Olduğunu Düşünerek Ona Göre Çalışınız. Sizlerde...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun b...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam istiklale malik olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni i...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

NUTUK yazılırken, olayların arka planını kuşatan çok sayıda belgeye yer verilmiştir. Binlerce sayfayı bulan yazışmalar arasından seçilen ve olayların canlı hafızası sayılan bu belgelerle&;#59; tarih yapanın tarih yaza...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. . Zorla ve aldatmacayla sevgili vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Bir ulusun yeniden dirilişi olarak da okunabilecek bu büyük eser, genç - yaşlı herkes rahatlıkla anlayabilsin diye Osmanlıca sözcük ve tamlamalardan arındırılmıştır. Çocuklarını büyüklerinde çok düşünen, koruyan, esir...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Efendiler ! Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz !" "Muhterem Efendiler, sizi günlerce meşgul eden, uzun ve ayrıntılı konuşmam, en nihayet, geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarım...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Küçük hanımlar, küçük beyker!Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.Kendinizin ne kadar önemli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.Sizlerden çok ...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde ...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Geometri, eski terimle "hendese", eğitim örgütü...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

**Satın alacağınız kitabın baskısı görseldekinden farklı olabilir....

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Askerlerimizin ruhunu kazanmak, bizim için bir görev olduğu gibi; öncelikle onlarda bir ruh, bir amaç, bir karakter yaratmak Allah'tan ve Medine-i Münevvere'de yatan Cenab-ı Peygamber'den sonra bize düşüyor. (...) Şü...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Nutuk yeni Türkiye devletinin yazılan ilk tarihidir. Yazarı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yaptığı tarihi, gelecekteki Türk insanına tanıtabilmek amacıyla bu kitabı kaleme almıştır. Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet H...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Gençler, sizlere emanet edilmiş Cumhuriyetimiz hangi mücadeleler sonucunda kuruldu? Her tarafı işgal edilmiş güzel ülkemiz bağımsızlığını nasıl kazandı? Kurtuluş Savaşı'nda kazandıklarımızı hangi antlaşmalarla güvence...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"2 Temmuz Salı - (...) Almanların bize memleketimizi İngiliz istilasından kurtarmada, yardımlarının derecesini mantıken meydana çıkarabiliriz. Benim bu hususta daima olumsuz sonuca varan kanaatlerim, Veliaht Hazretler...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde d...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. 1936 sonbaharında bir gün Atatürk beni, Özel Ka...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Muhterem efendiler, uzun ve ayrıntılı Nutuk'um, mazi olmuş bir devrin hikayesidir. Burada, milletim ve gelecek evlatlarımız için dikkat ve uyanıklığı sağlayacak açıklamalarda bulunduysam kendimi mutlu sayacağım. Bu N...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, ba...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Cumalı Ordugahı, Atatürk'ün Nutuk'ta bahsettiği bir eseridir. Suphi Paşa'nın İştip havalisinde Cumalı'da yaptırdığı süvari manevralarından sonra kaleme alınmıştır. "Salahiyetim ve rütbem müsait olmadığı halde Paşa'yı,...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün yazarlığı, askerliği ve devlet adamlığının gölgesinde kalmıştır. Oysa ki Mustafa Kemal daha Harp Akademisi’nden mezun olduğu dönemlerde mesleki kitapçıklar yazdı, çevirdi. Devlet adamlığı döne...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek ...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam istiklale malik olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni i...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"18 Kasım 1916: Öğleden önce saat 10.00'da eş-Şeyhu't-Tani el-Halidi Muhammed en-Nakşibendi-i Küfrevi"nin Kızılmescit'teki türbesini ziyaret ettim. Küçük bir türbe. Şeyhin kabri ve yanında kardeşinin oğlu olduğunu tür...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün Nutuk ya da Söylev adlı anlatımım içeren kitapların gençlerce bilinmesi, okunması ve değerlendirilmesi ülkemizin ve ulusumuzun geleceği için son derece önemlidir.Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüp parçalandı...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

"Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam istiklale malik olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni ...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Sevgili çocuklar, siz daha dogmadan yüz yil önce ülkemizi padisahlar yönetiyordu. Padisah yurdumuzu iyi yönetemedigi için vatanimizi düsmanlar ele geçirmis, büyüklerinize, akrabalariniza ve komsulariniza zarar vermeye...

Yazar: Mustafa Kemal Atatürk

Bir Devletin Kuruluşu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kaynaklarının başında yer alan, 15 Ekim 1927 ve 20 Ekim 1927 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının salonunda...

Kitap Türleri

Mustafa Kemal Atatürk tüm kitaplar okumak ve indirmek

Mustafa Kemal Atatürk