Detay Yayıncılık tüm kitaplar indir

Yazar: Detay Yayıncılık

Avrupa Birliği'nin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikaları AB’ye göre bölgesel ihtilaflar insan yaşamını ve sosyal- fiziksel altyapıyı tehdit etmekte, yasa dışı göçe neden olmakta, azınlık haklarına zarar vermekte v...

Yazar: Detay Yayıncılık

Konaklama Ve Beslenme İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği-Aydın Şık Konaklama ve Beslenme İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Semra Akar Şahingöz & Aydın Şık İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ...

Yazar: Detay Yayıncılık

Davranışsal finans psikoloji, sosyoloji ve finansın birleşimi olan disiplinler arası bir çalışmadır. Finansal piyasalar, insanların etkileşim içinde olduğu sosyal düzenlemelerdir. Ekonomide, toplumu konu alan sosyoloj...

Yazar: Detay Yayıncılık

Semantik Akıcılık-Müge Tunçer Sözcük akıcılığı çerçevesinde semantik/fonemik ve eylem akıcılık yöntemi ile toplanmış sözcüklerin sıklıklarını belirlemek amacıyla yürütülen Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans/dok...

Yazar: Detay Yayıncılık

Etkinlik Pazarlama Yönetimi-Deniz Yüncü Etkinlik Pazarlama Yönetimi - Mehpare Tokay Argan & Deniz Yüncü Etkinlik Pazarlama Yönetimi kitabı ile var olan bilimsel bilgi ve uygulama boşluğunun doldurulması ve bilgi okyan...

Yazar: Detay Yayıncılık

Sayfa Tasarımı Ve Gazeteler Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sayfa tasarımı ile ilgili bilgiler, İkinci Bölüm'de yazıya ait bilgiler, harf, font, okunabilirlik ve okunaklılık vb. Üçüncü Bölüm'de r...

Yazar: Detay Yayıncılık

Örgütsel Davranışta Güncel Konular Günümüzde insan kaynağının değerini en güzel ifade shangri-la kavram “entelektüel sermaye”dir. İnsanın değerli bir varlık olduğunu ve yönetilmesinde de birçok bileşenin göz önüne alı...

Kitap Türleri

Detay Yayıncılık tüm kitaplar okumak ve indirmek

Detay Yayıncılık