Berikan Yayınları tüm kitaplar indir

Yazar: Berikan Yayınları

Türkiye Cumhuriyeti - Tarihin Kaynakları-E. Semih Yalçın "Alternatif tarihçiler" resmî tarihçi olarak görülen akademisyenler hakında resmî devlet tezini ispata çalışıyorlarmış gibi bir intiba uyandırmak istemektedirle...

Yazar: Berikan Yayınları

“Hayata yegâne fahrim Türk yaratılmamdır” diyerek Türklüğü ile övünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, baba soyu itibarıyla, hem Anadolu'nun, hem de Rumeli'nin Türkleşmesinde büyük rol oynamış bulunan “Kızıl Oğuz Yörükleri...

Yazar: Berikan Yayınları

Devlet Diz Çökmez Bahçeli'nin seçim gecesi AKP ile koalisyonu redetmesinin ardında elbete 13 yılın birikimi vardı. 13 yıldır ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik olarak AKP eliyle getirildiği konum, Miliyetçi-Ülkücü Harek...

Yazar: Berikan Yayınları

Deli Dumrul  ....

Yazar: Berikan Yayınları

İlmi Makaleler Cilt: 1  ....

Yazar: Berikan Yayınları

Adnan Menderes ve Kıbrısta Menderes’in Gestapoları Tarihinin her döneminde sorunlar ve göçler adası olarak adlandırılan Kıbrıs adası İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından bir kere daha gündeme gelir. İngiltere'nin in...

Yazar: Berikan Yayınları

İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları : Esir Doğu Türkistan için 1 Her miletin tarihinde mümtaz şahsiyetler vardır. Mümtaz şahsiyetleri bu mevkiye yükselten değerlerin başında mensup oldukları miletlerin geleceğin...

Yazar: Berikan Yayınları

Türk Kültüründe Kürtler-Yaşar Kalafat Türk Kültür bütünlüğü, siyasî, iktisadî bütünlüğünün tabanını, zeminini oluşturur. Bu zemin milî sınırlar içinde ve dışında güçlenebilmesi ona sahip çıkılmakla mümkün iken, bu sa...

Yazar: Berikan Yayınları

Emperyal Bir Araç Olarak Rum Pontus Sorunu (1908-1918)-Önder Duman Son yılarda Yunanistan tarafından bazı girişimlerle yeniden canlandırılmaya çalışan ‘’Pontus Sorunu’ esas itibariyle 19. Yüzyıl başlarından itibaren ...

Yazar: Berikan Yayınları

Türk Modernleşme Sürecinde Sivas Halkevi (193-1951) Fırkamızın program temeleri cumhuriyetçilik, miliyetçilik halkçılık, devletçilik, layıklık ve inkılapçılıktır. Programımız, bu ana ve temel prensiplerin hakimiyeti v...

Yazar: Berikan Yayınları

Güvercinci Keloğlan  ....

Yazar: Berikan Yayınları

Sultan Abdülaziz - Nasıl Hal Edildi, Nasıl İntihar Eti? Bu belgesel romanda, Sultan Abdülazizin tahta çıktığı 1861den 1876 yılında hal edilmesine kadar geçen zamana yayılan mücadele anlatılmaktadır. Romanda bir taraft...

Yazar: Berikan Yayınları

...

Yazar: Berikan Yayınları

Yıldız ile Konuşan Bebek  ....

Yazar: Berikan Yayınları

Demokrasi Yolunda Karınca Misali Pocketbook Günleri 2. Cilt-Ertuğrul Twine Bu kitapta, son eli yılın Pocketbook’sından, Pocketbook’nın politik yapısından, bazı Bursalı politikacı çehrelerinden kesitler bulacaksınız. P...

Yazar: Berikan Yayınları

Tarih-İ Meşrutiyet Ve Şark Mesele-İ Hazırası-Ahmet Saib Bu eserde Ahmet Saib, Osmanlı Devleti’nin çöküş sebepleri ve “şark meselesi” üzerinde durmaktadır. Eserde ayrıca Osmanlı maliyesi, Balkanlar, Makedonya, İtihat ...

Yazar: Berikan Yayınları

Kara Koyunlu Türkmenleri, 14. Yüzyılın or-talarında, Van Gölü'nün kuzeyinde yer alan Erciş'i merkez yaparak, günümüzdeki sınırlarıyla İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın tamamının yanı sıra Suriye kuzey...

Yazar: Berikan Yayınları

9 Işık Üzerine İnceleme - Rıza Müftüoğlu....

Yazar: Berikan Yayınları

Hıristiyanlaştırılan Türkler Çuvaşlar-Durmuş Arık Günümüzde Rusya Federasyonunda Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetinde varlığım sürdüren Çuvaşlar, ilk Türk-İslam devlederi arasmda sayılan İdil Bulgarlarının torunlarıdır. Y...

Yazar: Berikan Yayınları

...

Yazar: Berikan Yayınları

Karamanoğlu Sürgünleri-Şerafetin Güç Karamanoğlu Sürgünleri - Şerafetin Güç Tarih doğruları kadar, yapılan yanlışlıklarıyla dafaydalanacağımız bir hazinedir. Eğer tarih konuşulacaksa mutlak belgelerle konuşulması gere...

Kitap Türleri

Berikan Yayınları tüm kitaplar okumak ve indirmek

Berikan Yayınları