Bağlam Yayınları tüm kitaplar indir

Yazar: Bağlam Yayınları

Ölümsüz Atatürk - Norman Itzkowitz Bir insan olarak Atatürk ve yaşam öyküsü. "Kederli bir ulus"un varlığı, Mustafa Kemal'e, kendi ruhsal dünyasında yaşatığı kederli ane imgesi üzerine yansıtacağı dışsal bir gerçeklik ...

Yazar: Bağlam Yayınları

Rorschach Kodlama Kitabı 1 Ergen Normları - Derleme Rorschach testinin ülkemize girişi Herman Rorschach'nın Psikodiagnostik isimli eserinden hemen sonra olmuştur. 1940'lı yılarda Doç. Dr. Yani Anastasiadis bu testi Ba...

Yazar: Bağlam Yayınları

Avrupa Resminde Çocuk İmgesi-Semra Daşçı Tarihi insanlık tarihi ile bir olan sanat, toplumun aynası olma görevini yüzyılar boyu sürdürmüş, döneminin yaşayış ve algılayış biçimini gelecek kuşaklara aktararak, yazılı be...

Yazar: Bağlam Yayınları

Evin Bilinçdışı Ev bizi kapsayabilmek için sağlam olmalıdır, yani kendimizi rahat hisetmemini sağlayan bir alanın sınırlarını çizmek yoluyla bize güven verebilmek için "sert", "yalıtkan ve dışarıya kapalı" olmalıdır. ...

Yazar: Bağlam Yayınları

Freud Okumaları Kronolojik bir okumayla, Freud'un kuramını sürekli geliştirdiğine tanık oluruz. Zaman zaman çelişkiler de içerebilen bu tür bir kuramsal gelişim, Freud'un yaşamı boyunca sürmüştür. Kuramsal sürecin tam...

Yazar: Bağlam Yayınları

Özeleştirme Tartışmaları-Aykut Polatoğlu Özeleştirme Yöntemleri ve Sorunlar Kriz, Devlet Müdahalesi ve Özeleştirme Mali Bunalım, İktisat Siyasası ve Özeleştirme, Özeleştirme ve Sermayeyi Tabana Yayma Amacı Özeleştirme...

Yazar: Bağlam Yayınları

Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset: Ortadoğu-Kolektif Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde Ortadoğu üzerine yapılan araştırmalar, büyük ölçüde bu ülkelerin bölge ile var olan ilişkileri ve ...

Yazar: Bağlam Yayınları

Avrupa Feodalizminin Evrimi-Selim Somçağ Batı Avrupa'nın kapitalizme nasıl geçtiği sorusu, kendi iç dinamiği ile kapitalizme geçemeyen ülkelerin büyük çoğunluğundan farklı olarak 16. , hata 17. yüzyılda bile birçok al...

Yazar: Bağlam Yayınları

Ruhsalığın Merkezine Seyahat Psikanalitik denemelerden oluşan bu kitapta ruhsalığın değişik öğelerini ve görünümlerini ele almaya çalıştım. Keder, tutku, şüphe, öfke, aşk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilindışı,...

Yazar: Bağlam Yayınları

Tematik Algı Testi (Tat) - Tevfika İkiz Projektif testlerin en önemlilerinden biri olarak görülen TAT testi klinikte her zaman Rorschach testi ile birlikte verilmiş ve tamamlayıcı bir tol oynamıştır. Rorschach testini...

Yazar: Bağlam Yayınları

Mübecel Kıray İçin Yazılar. Bu yazı böyle bir ilişkiyi sürekli göz önünde tutarak beş bölümde Kıray'ın yaşam öyküsü ana çizgileriyle ele alınacaktır. İkinci bölümde sosyal bilimlere bakış açısı, sosyal değişme hakında...

Yazar: Bağlam Yayınları

Siyaset Ve İnsan Disiplinlerarası yaklaşım, bakış açılarının farklılığının yol açtığı eksikliklere ve yanlılıklara çözüm arayışının bir ürünüdür. Olgu ve olayları belirli bilim dalarının dar alanlarına tapulayıp diğer...

Yazar: Bağlam Yayınları

Selanik'te Sela Sesi Ozanların yüreğinden, dilinden doğan türküler gibi hüzün yüklü bir türküdür mübadele. Ninelerin, anaların dilinden yankılanan ağıtır mübadele. Bir Selanik türküsü, belki bir Dramatization türküsüd...

Yazar: Bağlam Yayınları

Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar Ve Medeniyet-Carlo M. Cipola Kültür pahalı idi ve onun pahalılığı yüzyılardır niçin esas itibariyle aristokrasilerin bir sporu olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Özel ilgiyi hak eden ...

Yazar: Bağlam Yayınları

Yansıtma Sayı: 5-6 Psikopatoloji Ve Projektif Testler Dergisi Ergenlik İçindekiler / Contents Sunu Presentation / 9 - Tevfika Tunaboylu-İkiz Ailenin Yaşamsal Döngüsünde Ergenlik Krizinin Yeri The Give Of Adolescent Cr...

Kitap Türleri

Bağlam Yayınları tüm kitaplar okumak ve indirmek

Bağlam Yayınları