Büyük Doğu Yayınları tüm kitaplar indir

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Tiyatro Ve Tesiri....

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Hazret-i Ali - Bütün Eserleri 12 - Necip Fazıl Kısakürek Çocuk Çığlığı Erkek güzeliğinin en çarpıcı çizgileri içinde otuzluk bir genç. Dalgın ve simsiyah gözleri yere eğik, vakarlı adımlarla, daracık Meke sokaklarında...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Aynadaki Yalan - Necip Fazıl Kısakürek Örgüsü beline kadar inen, koyu altun sarısı saçlar. Açık kumral, parlak örneksiz bir renk tonu. Gözleri de saçlarına denk. Açık bir alın, vezinli bir burun, kendinden kıpkırmızı,...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Çile - Necip Fazıl Kısakürek Şairliğim on iki yaşımda başladı. Bahanesi tuhaftır: Anem hastahanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter. Bitişikte yatan veremli genç k...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Imam-I Rabani Mektubat - Bütün Eserleri 80-Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu'culardan İmam-ı Rabaniye sarılmayı Alah ve Resulüne sarılmanın en mükemel şartı bilmelerini, olanca dikat, haşyet ve basiret nazarlarını bu m...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

28 Haziran 1949 tarihinde seçimlere iştiraki mümkün bir "Parti" hüviyetinde kurulan ve 26 Mayıs 1951'de kendini tasfiye zorunda kalan Büyük Doğu Cemiyeti'nin kuruluşundan feshine kadar bütün macerasını, Büyük Doğu Der...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Çile (Deri Ciltli) : 151 - Necip Fazıl Bütün Eserleri - Necip Fazıl Kısakürek Gaiblerden bir ses geldi: Bu adam,Gezdirsin boşluğu ense kökünde!Ve uçtu tepemden birdenbire dam,Gök devrildi, künde üstüne künde. Pencerey...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Başbuğ Velilerden - Bütün Eserleri 60 Ezele ebed arası Alah'a doğru giden evliya kervanları arasında en şanlısına ait 3 kolbaşılı "Altun Halka - Silsile-i Zeheb" çerçevesidir ki, keyfiyet ölçüsüyle temel sayısını, büt...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Çöle İnen Nur - Necip Fazıl Kısakürek İzin ver, onu bir kere de ben anlatayım! İzin ver, herkesin boyuna göre açıldığı bu ufuksuz denizde sana yaklaşabilmek değil, fakat kıyılardan, gerilerden yani kendimden uzaklaşab...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik - Necip Fazıl Kısakürek Yahudilik - Masonluk - Dönmelik kitabı, Üstad Necip Fazıl'ın, Büyük Doğu dergilerindeki konuya dair, müstear imzalı yazıları derlenerek hazırlanmıştır....

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

İdeolocya Örgüsü - Bütün Eserleri 42 - Necip Fazıl Kısakürek Doğunun ruh kökü üzerinde, öz gövdesi ve dalarıyla içiçe, Batının madi ağacını yetiştiren, böylece Doğu alemi içinden bir Büyük Doğu'nun fışkırmasını hedef ...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Sabır Taşı - Bütün Eserleri 58 - Necip Fazıl Kısakürek (3 Perde) Olayın "ezeldeki mazi ve ebedeki istikbalde" geçtiği ifade edilen piyes, ana hatlarını eski bir Türk masalından alır. 1940'da yazılan eser, 1947 senesin...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Hikayelerim - Bütün Eserleri 1 "En dakik Şeriat mihengi" ne vurulduktan sonra bütünleştirilen ve bütünleştirilecek olan eserleri üzerinde bu ölçüyü devam etirmeye başlar ve en titiz murakabeyi sürdürmek borcunu üstlen...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Son Devrin Din Mazlumları - Bütün Eserleri 56 - Necip Fazıl Kısakürek Bu eser "Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar"dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. İman ve ideal uğrunda umumi mazlumluk ...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Eselam - Bütün Eserleri 28 Nur Yok bile yoken O vardı, O bir nur. Ki mutlak safet. Âdem, Alah'a yalvardı, O nur için beni afet! Adem'in alnında bir nur, Derken öbür Peygamberde. Âyet ki, çıplak okunur, Ne bir harf, ne...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Künye - Bütün Eserleri 6 (3 Perde 12 Tablo) Birinci Dünya savaşında cepheden cepheye koşmuş, Harbiye mektebinde hocalık yapmış, Balkan savaşına katılmış, divanı harpte yargılanmış, başarıyı ruh, disiplin ve bilginin e...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

İman Ve İslam Atlası - Bütün Eserleri 38 - Necip Fazıl Kısakürek Takdim - Bütün sanat, fikir, vecd, hasasiyet ve imân melekelerimi birleştirerek yepyeni bir hâdise mahiyetinde ortaya atmak ateşiyle yandığım "İman ve İ...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

VAHİDÜDİN OLMASAYDI TÜRK İSTİKLAL SAVAŞI OLMAYACAK VE KURTULUŞ SAĞLANAMAYACAKTI. Evet mili şahlanışın başında 14 15 ve Cumhuriyetin ilanında 19 yaşında bir çocuk olan biz bunca yıl boyunca gördüğümüz işitiğimiz okuduğ...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Bir Adam Yaratmak - Necip Fazıl Kısakürek....

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

Bu eser İdeolocya Örgüsü'ne bağlı olarak benim en başa alınması gereken verimlerimden biri. Eser 20 yıl kadar önce Ramazan ayında ve üç defada konferans şeklinde verilmiş ve üç gece teravihten sahur vaktine kadar sürm...

Yazar: Büyük Doğu Yayınları

"Peygamber Halkası" deyince, Veda Hacında Alah Resulünün hitab etikleri yüz bini aşkın Sahabiden hiç olmazsa yüzlercesini demetlemek gerekirdi. Halbuki bu kitapta, alınlarında Sahabilik nurunu taşıyan ebediyet kahrama...

Kitap Türleri

Büyük Doğu Yayınları tüm kitaplar okumak ve indirmek

Büyük Doğu Yayınları