Edebiyat ve Hayat, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Rasim Özdenören’in hayatın sanat ve edebiyatla ilişkisi üzerine çeşitli zamanlarda kaleme aldığı birbirinden bağımsız ama bir bütünlük oluşturma arzusuna hiz...

Yazar: Rasim Özdenören

Edebiyat ve Hayat, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Rasim Özdenören’in hayatın sanat ve edebiyatla ilişkisi üzerine çeşitli zamanlarda kaleme aldığı birbirinden bağımsız ama bir bütünlük oluşturma arzusuna hiz...

Yazar: Rasim Özdenören

Çağımızın yalnızca edebiyatını değil, düşünce alanını da derinden etkileyen, Derrida, Foucault, Barthes gibi yazarları sarsan, Breton ve Sartre ile yaptığı polemiklerde sözünü sakınmayan Georges Bataille, Edebiyat ve ...

Yazar: Georges Bataille

Çağımızın yalnızca edebiyatını değil, düşünce alanını da derinden etkileyen; Derrida, Foucault, Barthes gibi yazarları sarsan; Breton ve Sartre ile yaptığı polemiklerde sözünü sakınmayan Georges Bataille, Edebiyat ve ...

Yazar: Georges Bataille

Edebiyat Ve Sanat Üzerine-Vladimir İlyiç Lenin Marx ve Engels edebiyat ve sanat konularında ayrı birer kitap yazmadıkları gibi Leninin de bu konuda yazılmış bir kitabı yoktur. Ancak Marksizm tüm madesel ve düşünsel ko...

Yazar: Payel Yayınları

Edebiyat Ve Sanat Üzerine-Vladimir İlyiç Lenin Marx ve Engels edebiyat ve sanat konularında ayrı birer kitap yazmadıkları gibi Leninin de bu konuda yazılmış bir kitabı yoktur. Ancak Marksizm tüm madesel ve düşünsel ko...

Yazar: Payel Yayınları

Edebiyat-I Hakikiye Dersleri Ali Kemâl`in yazdığı yazılarla tenkit tarihimizde önemli bir yeri olduğu tartışma götürmez. Bu yazıların büyük bir kısmı lip Sorbone Dârülfünûnu`nda Edebiyât-I Hakikiye Dersleri adlı eser...

Yazar: Hece Yayınları

Kendime sıkça sorduğum bir soru var: Bugün bana birileri yarın kozmik bir felaketin evreni yok edeceğini söylese, yani bugün yazdığımı yarın okuyacak hiç kimse kalmazsa, yine de yazar mıyım? İlk anda buna hayır yanıtı...

Yazar: Umberto Eco

Edebiyata Kurdi ya Geleri Kiteba ku ji aliye Ramazan Pertev ve bi nave “Edebiyata Kurdi ya Geleri Dirok-Teori-Rebaz-Literatur-Berawirdi - 1“ hatiye amadekirin, di nav weşanen Avesta de derket. Di kitebe de nivisen Aza...

Yazar: Avesta Yayınları

Edebiyata Kurdi ya Geleri Kiteba ku ji aliye Ramazan Pertev ve bi nave “Edebiyata Kurdi ya Geleri Dirok-Teori-Rebaz-Literatur-Berawirdi - 1“ hatiye amadekirin, di nav weşanen Avesta de derket. Di kitebe de nivisen Aza...

Yazar: Avesta Yayınları

1- Sabahattin Ali - Mustafa Balbay / 248 Sayfa 2- Ziya Gökalp - Ali Güler / 318 Sayfa 3- Halide Edip Adıvar - Semra Topçu / 160 Sayfa 4- Cahit Sıtkı Tarancı - Tuba Emlek / 128 Sayfa 5- Halit Ziya Uşaklıgil - Rıza Süre...

Yazar: Kolektif

Edebiyatçılar Üzerine Edebiyatçılar Üzerine adıyla yayımladığımız bu kitabında Caneti, Konfüçyüsten Cervantese Kafkadan Brechte uzanan geniş bir süreç içinde yer almış pek çok yazar, edebiyatçı ve düşünürü ele alarak ...

Yazar: Payel Yayınları

Edebiyatçılar Üzerine Edebiyatçılar Üzerine adıyla yayımladığımız bu kitabında Caneti, Konfüçyüsten Cervantese Kafkadan Brechte uzanan geniş bir süreç içinde yer almış pek çok yazar, edebiyatçı ve düşünürü ele alarak ...

Yazar: Payel Yayınları

Çağdaş edebiyatımızın classic, hikâye, oyun ve anı türlerinde belli başlı eserleri tanıtan, yazarlarımızın hangi konuları nasıl işlediklerini özetleyen bu kitap, okuyacağınız eserler arasında zevkinize, sanat ve dünya...

Yazar: Behçet Necatigil

“Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü”, Behçet Necatigil’in “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü”nün ardından 1971’de yayımlanan bir başka büyük mirası. Necatigil 223 yazarın 751 yapıtını ele aldığı bu çalışmasında sadece kitapl...

Yazar: ÖMER ŞİŞMAN

“Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü”, Behçet Necatigil’in edebiyatımızın topografyasını çıkardığı anıt sözlüğü. İlk baskısı 1960’ta yayımlanan sözlük, edebiyat tarihimiz açısından büyük bir boşluğu doldurdu, her yeni bask...

Yazar: ÖMER ŞİŞMAN

Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu Türk Edebiyatının yaşayan beleği Selim İleri’den tüm edebiyatseverler için olağanüstü bir kılavuz! Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu, çocuk yaşlarından beri “romanlar ...

Yazar: Everest Yayınları

Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu Türk Edebiyatının yaşayan beleği Selim İleri’den tüm edebiyatseverler için olağanüstü bir kılavuz! Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu, çocuk yaşlarından beri “romanlar ...

Yazar: Everest Yayınları

Kadın yazarların bir araya geldiği büyü şöleni... Virginia Woolf, Toni Morrison, Emily Dickinson, Mary Shelley ve diğerleri... Dünyanın başarılı kadın yazarları büyüyle buluşuyor. Taisia Kitaiskaia'nın güçlü kelimeler...

Yazar: Taisia Kitaiskaia

Edebiyatın Haziran Mezarlığı Haziran ayının edebiyatımızdan çaldığı isimleri yad ederek, okura bu yazarlarla yaşadığı içsel anıları anlatarak, edebiyat duyumuza, zihnimizde yer etmiş pek çok yazar ve şairle ilgili ola...

Yazar: Altın Bilek Yayınları

Edebiyatın Haziran Mezarlığı Haziran ayının edebiyatımızdan çaldığı isimleri yad ederek, okura bu yazarlarla yaşadığı içsel anıları anlatarak, edebiyat duyumuza, zihnimizde yer etmiş pek çok yazar ve şairle ilgili ola...

Yazar: Altın Bilek Yayınları

Ölüm gerçeği üzerinde düşünmek, bu dünyanın ötesindeki dünyanın varlığını yakından hisetmemizi sağlayacaktır. Öteye ait izleri bulabildiğimiz yerdir mezarlıklar. Içeriye adımınızı atığınız andan itibaren dışarıdaki u...

Yazar: Çıra Yayınları

Cemal Şakar Edebiyatın Sırça Kulesi’nde, kutsal, ilham, vahiy, aşk, dil,hakikat, sanat kavramlarından yola çıkarak apaçık bir Müslüman sanatçı manifestosu ortaya koyuyor. Sanatın kökenlerine, dinle olan bağına,gidere...

Yazar: İz Yayıncılık

Cemal Şakar Edebiyatın Sırça Kulesi’nde, kutsal, ilham, vahiy, aşk, dil,hakikat, sanat kavramlarından yola çıkarak apaçık bir Müslüman sanatçı manifestosu ortaya koyuyor. Sanatın kökenlerine, dinle olan bağına,gidere...

Yazar: İz Yayıncılık

Edebiyata Çalıntı Çalıntıyla alıntı arasındaki fark yazıya geçirilirse, bir tırnağa bakar, sözde kalırsa, 'falanın dediği gibi. ' veya 'filana göre' den öte vurgu pek gözetilmez, bu bile bir fazlalık gibi karşılanır....

Yazar: İnkılap Kitabevi

Edebiyata Estetik-Masimo Fusilo Son yılarda hem edebiyat hem de estetik kavramları büyük bir dönüşüm geçirdi. Daha çok görsel olgularla biçimlenen yeni bir imge dünyası ve yaygın estetiğin güncel dünyayı karakterize e...

Yazar: Dost Kitabevi Yayınları

Mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentleşme, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj tasarımı, arkeoloji, kültür, sanat vb. konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın'ın yeni kitabı Edebiyatta Mimarlık çıktı. YEM Ya...

Yazar: Hikmet Temel Akarsu

Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve in...

Yazar: Sümeyra Buran

Robinson Crusoe bir roman kahramanı olarak Daniel Defoe'nun eserinde göründükten sonra, sadece insanın doğayla başa çıkmasının edebi örneği olarak kalmadı, ihtiyaçlarını, kaynaklarını, tüketimini kayda geçiren ilk "mu...

Yazar: Derya Güler Aydın

Edebiyatan Pek Anlamam Homeros'tan Hary Poter'a, Chaucer'dan İlahi Komedya'ya. Tarihin en etkili edebiyat eserleri ve yazarlarına dair merak uyandırıcı bir kaynak. Çoğumuz okumayı sever, kitapsız yaşamayız. Bunun ö...

Yazar: NTV Yayınları

Edebu'l-Müfred - Muhamed İbn İsmail el-Buhari "Hadis alimlerinin imamı", "Hadiste müminlerin emiri" ve "Hadis emiri" gibi unvanlarla en büyük hadis alimi olarak tarihe geçmiş olan imam Buhari, Camiu's-Sahih'ten sonra,...

Yazar: Motif Yayınları

Edege of Tomorow (Yarının Sınırında) (DVD) Yaşa. Öl. Tekrar Et. Yakın gelecekte dünyadaki hiçbir askeri gücün yenemeyeceği uzaylı bir ırk Dünya´ya saldırır. Binbaşı Wiliam Cage (Tom Cruise) intihar sayılabilecek bu s...

Yazar:

Edep Eğitimi Edep, güzel ahlâk, güzel terbiye, utanma, zarafet, insanlara söz ve fil olarak güzel davranışta bulunmak şeklinde tanımlanmıştır. Sözlerimizde ve davranışlarımızda hepimizin ortak amacı nasıl ki iyiyi ger...

Yazar: Büyüyen Ay Yayınları

Edep Eğitimi Edep, güzel ahlâk, güzel terbiye, utanma, zarafet, insanlara söz ve fil olarak güzel davranışta bulunmak şeklinde tanımlanmıştır. Sözlerimizde ve davranışlarımızda hepimizin ortak amacı nasıl ki iyiyi ger...

Yazar: Büyüyen Ay Yayınları

En büyük ödül Allahın rızasıdır. Onu elde eden muradına ermiştir. Büyük hedefimiz ciddi niyet ve samimi gayret istiyor.Çok ve iyi işler yapmak, hasenatımızı seyyiatımızdan öne geçirmek zorundayız. Ömürler kısa, emelle...

Yazar: Nureddin Yıldız

Edepsizin Overhead railway Kitabı - Ece Gamze Atıcı Edepsizin Overhead railway Kitabı - Ece Gamze Atıcı Bu dünyada istediğini almak için edepsiz olacaksın edepsiz! Dünyanın adil bir yer olduğunu kim söyledi ki size? U...

Yazar: Doğan Novus

Edgar Alan Poe - Bütün Hikayeleri (Ciltli) - Edgar Alan Poe İçindekiler - Yazmanın Felsefesi - E. A. Poe Üzerine - Charles Baudelaire - Şişede Bulunan Not - Berenice - Morela - Bir Aslanın Hayatından Pasajlar (Aslanla...

Yazar: İthaki Yayınları

Edgar Alan Poe - Bütün Hikayeleri (Ciltli) - Edgar Alan Poe İçindekiler - Yazmanın Felsefesi - E. A. Poe Üzerine - Charles Baudelaire - Şişede Bulunan Not - Berenice - Morela - Bir Aslanın Hayatından Pasajlar (Aslanla...

Yazar: İthaki Yayınları

Edgar Alan Poe - Bütün Şirleri (Ciltli) - Edgar Alan Poe Bu kitabı düşlerin tek gerçeklik olduğuna inananlara adıyorum....

Yazar: İthaki Yayınları

"Hayal kuranlar, sadece geceleri düş görenlerin gözden kaçırdığı pek çok şeyi fark eder." Edgar Allan Poe yalnızca şiir, korku, polisiye, gotik, bilimkurgu gibi türleri değil bütün bir edebiyat mirasını etkiledi. Kara...

Yazar: Koray Sarıdoğan

Edgar Alan Poe - Öyküler....

Yazar: Epsilon Yayınları

Charles Dickens, şu anda önümde duran bir notta, "Barnaby Rudge"ın mekanikliği üstüne vaktiyle yaptığım bir incelemeye gönderme yaparak, "Bu arada, Godwin'in 'Caleb Williams'ı geriye dönerek yazdığını biliyor muydunuz...

Yazar: Edgar Allan Poe

Edgar Alan Poe Set (10 Kitap) - Edgar Alan Poe Dünya edebiyatına adını altın harflerle yazmış Edgar Alan Poe'dan, en sevilen hikayelerini ve şirlerini tek bir sete bulabileceğiniz 10 kitap bir arada! Setin İçindeki K...

Yazar: Fantastik Kitap

Edgar Alan Poe Set (10 Kitap) - Edgar Alan Poe Dünya edebiyatına adını altın harflerle yazmış Edgar Alan Poe'dan, en sevilen hikayelerini ve şirlerini tek bir sete bulabileceğiniz 10 kitap bir arada! Setin İçindeki K...

Yazar: Fantastik Kitap

Bo, Sofía'nın olmadığı bir dünyada yaşayabilir mi? Bo, kız arkadaşı Sofía'nın olmadığı bir dünyayı hayal bile edemiyordu. Neyse ki bunu yapmasına gerek yoktu. Onu kazara geçmişte mahsur bırakmış olsa da, zaman yolculu...

Yazar: Beth Revis

Edgar Cayce - Bir Medyomun İnanılmaz Yaşam Öyküsü - Thomas Sugrue Edgar Cayce’nin insanları hayretler içinde bırakan gerçek yaşam öyküsü, olağanüstü kehanetleri, ruhsal konularda yaptığı derin açıklamaları ve trans ha...

Yazar: Ruh ve Madde Yayınları

Siddet nedir? Vurmadan siddet olur mu? Insan baskalarina niçin vurur? Birisinin siddeti karsisinda ne yapmak gerekir? Baskalarina siddet uygulamamak için ne yapmaliyiz? Duygu Okulu’nda bir sorun ortaya çiktiginda, fel...

Yazar: Pakita

Edgar Ve Alan Poe’ Nun Gizemli Serüvenleri: 3 Kedi Ve Sarkaç-Gordon Mcalpine Edgar ve Alan Poe’nun Gizemli Serüvenleri: 3 Kedi ve Sarkaç - Gordon Mcalpine Birbirinin eşi iki kişi, hem dışları bir, hem içleri, Okuyabil...

Yazar: Kolektif Kitap

Edgar Ve Alan Poe’ Nun Gizemli Serüvenleri: 3 Kedi Ve Sarkaç-Gordon Mcalpine Edgar ve Alan Poe’nun Gizemli Serüvenleri: 3 Kedi ve Sarkaç - Gordon Mcalpine Birbirinin eşi iki kişi, hem dışları bir, hem içleri, Okuyabil...

Yazar: Kolektif Kitap

Squeeze by of Darknes (İntikam Peşinde) (Blu-Ray Slice) Thomas Mean-spirited (Mel Gibson) Beantown Capitals Departmanı'nda tecrubeli bir cinayet masası dedektifi ve kızının yalnız büyüten bir babadır. 24 yaşındaki bir...

Yazar:

Edimbilim bir başvuru kitabıdır. Yazar Duman, Edimbilimin dilin kullanımını ele alan bir bilim dalı olduğuna dikkat çekiyor. Edimbilimin tarihsel gelişimine değiniyor. Edimbilimde yer alan kavramların-çok ge­çen kavra...

Yazar: Seyyare Duman

e