Nesil Yayınları Tarihi Roman Öykü Kitapları kitap indir

Nesil Yayınları Tarihi Roman Öykü Kitapları

Yazar: Nesil Yayınları

Sunguroğlu Gemide İsyan Geçmişi bilenler, geleceğe daha bir cesaretle bakar, daha büyük bir azimle istikbale yürür. Tarihimiz bir abidedir. Bu abideyi ebedileştirmek için, sayfalar arasında kalmış kahramanlık destanla...

Yazar: Nesil Yayınları

Yavuz Sultan Selim diyor ki: Bu seferlerimiz, bu sıkıntılarımız ve bu perişanlıklarımız, unexceptional gönüleri birleştirmek, İslam birliğini temin etmek içindir. Mülk Alah`ındır. Kim Alah`ın yardımı olmadan istediğin...

Yazar: Nesil Yayınları

Buhara Yanıyor romanı, Harzemşahlar Devletinin Cengiz Han eliyle yıkılışını, tahlileriyle, analizleriyle birlikte geleceğe büyük bir ders şeklinde aktarır. Güçlü bir devletin sultanı olan Alaüdin Muhamed ordusunu topl...

Yazar: Nesil Yayınları

Yavuz Bahadıroğlu"nun ilk romanıdır. ilk eser olan Sunguroğlu romanında, küçük çocuk Aykut"un dede bildiği Akça tarafından akıncı olarak yetiştirilişi, sonra Sungur Alp"in oğlu olduğunu öğrenişi, babasını Selikos adlı...

Yazar: Nesil Yayınları

Sultan Murad Gazi"nin hazine emini Sıdık İbrahim Paşa"nın başı dertedir. Karısı, dilere destan elması, Mavi Yıldız"ı bir geceliğine emanet istemiş, hatırını kıramayan Paşa hazineden elması alıp vermiştir. Ama o gece M...

Yazar: Nesil Yayınları

Merhaba Söğüt romanı Gündüz Alp ve Ertuğrul önderliğinde Kayıhan boyunun Moğol belâsından yurtlarını bırakıp Anadolu"ya göç edişini, göç esnasında yaşanan sıkıntıları, ayrılıkları, nihayet Selçuklu Sultanının, yardıml...

Yazar: Nesil Yayınları

İtbarak - Çağlayan Yılmaz İtbarak - Çağlayan Yılmaz Türkler “Barak” derlerdi, kara tüylü köpeğe, Böyle ad verirlerdi, büyük soylu köpeğe. Aslında efsaneler, bir köpek anarlardı. Onu da köpeklerin, atası sayarlardı. Bu...

Yazar: Nesil Yayınları

Sunguroğlu Tuzak - Yavuz Bahadıroğlu Tarihimiz baştan sona bir destandır. Biz, Sunguroğlu serisinin Tuzak isimli kitabıyla tarihimizin kısa bir bölümünü vermeye çalıştık. Geçmiş öğrenilmeden sağlam bir gelecek kurulam...

Yazar: Nesil Yayınları

Sunguroğlu I (Bizans Saraylarında) romanı, Sunguroğlu serisinin ikinci kitabıdır. Bu eserde hareketli bir macera yaşanır. Sunguroğlu istanbul"dadır ve Bozcada"ya sürgün gönderilen Bizans imparatoru Beşinci Yoanis Pale...

Yazar: Nesil Yayınları

Günü kavramak için dünü anlamak lazım. Dün, tarihtir. Ancak kuru bilgi yığınlarıyla tarihi anlamaya imkan yoktur. İşin sırı ayrıntılarda saklıdır. İyi kavranması gereken gerçekler ayrıntılardadır. Tarihi ayrıntılarıyl...

Yazar: Nesil Yayınları

Bu roman, Sultan Alparslan dönemi Selçuklu Devleti"nin durumunu, Bizanslılarla yapılan Malazgirt Savaşı"nı yansıtır. Uzların elinde beş yıl esir kaldıktan sonra köyüne dönen ve döndüğünde karısının Uzlarca öldürüldüğü...

Yazar: Nesil Yayınları

Genç Osman`ın, uyuz bir ata bindirilip hakaretler altında, sokaklarda dolaştırıldıktan sonra, yeniçeriler tarafından hunharca katledilişinin anıları hâlâ tazedir. Yeniçerilerin gemi azıya aldıkları kâbus yılar. Devlet...

Yazar: Nesil Yayınları

Sunguroğlu Baskın romanında Sunguroğlu ve arkadaşlarının Orhan Gazi"yi öldürmek isteyen gizli ve esrarengiz bir teşkilatla mücadelesini anlatır. Merak uyandıracak esrarengiz olaylar birbiri ardına yer alırken, eser âd...

Yazar: Nesil Yayınları

Zaten kahraman olan birini kahramanlaştırmak gibi bir idiamız yok. Selahadin Eyubi bütün dünyanın tanıdığı büyük bir kahraman. Bu kitapta onun hayatını bile değil, anlatılması hata anlaşılması güç hayatından yalnızca ...

Yazar: Nesil Yayınları

Sunguroğlu Kaybolan Elçiler romanında da merak uyandıracak esrarengiz olaylar birbiri ardına yer alır. Kahramanlarımız bu sefer, Yalova"ya giden elçilerin esrarengiz bir şekilde kaybolmalarının sırını çözmeye çalışırl...

Yazar: Nesil Yayınları

Dağlı, Kafkas Türklerinin Rus ordusuna karşı verdikleri amansız hüriyet mücadelesinin destanıdır. Dağlı, Şeyh Şamil"in destanlaşan hayatının bir parçasıdır. Dağlı, kahramanlığın, fedakarlığın, hüriyet ve vatan aşkının...

Kitap Türleri

Nesil Yayınları Tarihi Roman Öykü Kitapları kitap okumak ve indirmek

Nesil Yayınları Tarihi Roman Öykü Kitapları