big-1

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi Kitap tarafından Hisar Yayınevi


Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi Kitap tarafından Hisar Yayınevi indir

Yazar :

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhamed B. Cerir et-Taberi Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhamed Bin Cerir et-Taberi Aziz Okuyucu, Alahu Teala'nın insanlara ihsan buyurduğu en son hidayet kaynağı olan kitap, Kur'an-ı Kerim'dir Bütün insanlığı sadet ve kurtuluşa erdirecek ahkam ancak Kur'an dadır. İnsanlık ne kadar inkişaf etse, yine Kur'an'a muhtaçtır. Çünkü Kur'an, tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidayet ve burhan hazinesidir. Hiçbir kimse Kur'an-ın manalarının künhüne vakıf olamaz. Fakat zaman zaman, Kur'an hakikatlerini keşfeden kalpler manevi zevk ve neşe duyarlar. İşte bu en mükemel ve mukades bir rehber olan hakikat kaynağını insanlığa anlatmak ve kitabulaha hizmet etmek isteyenler yüzlerce tefsir kitabı telif etmişlerdir. Her müfesir, kendi ilmi derecesine göre Kur'anın hakikatlerine tercüman olduğundan çeşitli tefsirler vücuda gelmiş, her biri bir feyz kaynağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en mükemel tefsiri yine Kur'an’dır. İkinci olarak da Resulü Ekrem Efendimizin hadisleridir. Bu şekilde ayet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarak yapılan tefsirlere rivayet tefsiri denir. Zamanımız alimlerinden birisi şöyle demiştir, "Bir alim kendi ilmi derece ve istidadına göre bir tefsir hazırlar. Bunun takriben 50 yılık ömrü vardır. Ancak bir tefsir vardır ki, hadis, ayet ve sahabe sözleriyle yapılmıştır. Bu tefsirin ömrü kıyamete kadardır. Bunu neşretmek büyük bir hizmetir. Bu tefsir TEFSİR-Î TABERİ'dir. Bu tefsirin yazarı Ebu Cafer Muhamed Bin Cerir et-Taberi, hicri 24 te Taberistan’da doğmuş, hicri 310 da Bağdat'ta vefat etmiştir İbn-i Cerir, büyük bir alimdir. Tefsirde, Hadiste, Fıkıhta, Edebiyata, Tarihte eşsizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün İslam alimleri, bunda itifak etmişlerdir. İmam Nevevi (r. a) diyor ki:" Tefsir-i Taberinin bir misli daha tasnif edilmemiştir. Bu hususta ümet itifak etmiştir. * İmam Suyuti ise: "Tefsir-i Taberi, tefsirlerin en celili, en azimidir. Kendi vadisinde sair tefsirlere faiktir. " demiştir. Hasılı Tefsiri Taberi ilmi bir harikadır. Bir kaynaktır. Kendisinden önce yazılan bütün rivayet tefsirlerinden temayüz etmiştir. İşte yayınevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arz etmek için, daha önce Kur'an meali ve muhtelif ilmi kitaplar hazırlamış olan ilmine ve irfanına güvendiği bir ikiside ilahiyatçı ve hukukçu olan Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya Hoca efendilerle yapılan mutabakat üzerine yılar süren azimli bir çalışma neticesinde 196 yılında eserin tercümesi Alah'ın inayetiyle tamamlanmıştır. Böyle bir mübarek eseri büyük bir titizlik ve insanüstü gayretle tercüme eden muhterem mütercimlere teşekür ediyor, eserde varsa yapılan hatalardan dolayı okuyucularımızın afını istirham ediyoruz. Bize bu eserin neşrini nasip eden cenabı haka sonsuz hamd ve şükürlerimizi sunuyor, in'amının devamını niyaz ediyoruz. Mevlüt KARACA TEFSİRİN TERCÜMESİ Taberi, izah edildiği gibi derin ilmi geniş tedkikleriyle dikatleri üzerinde toplamış bir alimdir. Yine izah edildiği gibi çok sayıda eseri vardır. Ancak bunlardan Tefsiri ve Tarihi en çok şöhret bulanlarıdır. Bu sebeple ona "Tefsircilerin ve tarihçilerin babası" unvanı verilmiştir. Biz burada, onun bu büyük eseri hakında kısaca bilgi verecek ve onu nasıl tercüme etmeye çalıştığımızı belirteceğiz. Bilindiği gibi Tefsirin adı "Camiül Beyan Fi tefsiril Kur'an"dır. " Taberi Tefsiri" diye şöhret bulmuştur. Bu tefsir uzun süre ortalarda görülmemiş hata bir ara kaybolduğu sanılmıştır fakat s.

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi Kitap tarafından Hisar Yayınevi oku ve indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: HİSAR YAYINLARI
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 455,00 TL

Kitap eleştirileri

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi okumak itibaren EasyFiles

3.5 mb. indir kitap

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi indir itibaren OpenShare

3.8 mb. indir ücretsiz

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi indir itibaren WeUpload

4.8 mb. okumak kitap

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi indir itibaren LiquidFile

4.6 mb. indir

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi Kitap tarafından Hisar Yayınevi oku ve indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi okumak içinde djvu

5.1 mb. indir DjVu

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi indir içinde pdf

3.4 mb. indir pdf

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi indir içinde odf

4.3 mb. indir ODF

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takım) - Ebu Cafer Muhammed B. Cerir et-Taberi indir içinde epub

4.9 mb. indir ePub
 • İlgili kitaplar

Yazar: Hisar Yayınevi

Rahmet Peygamberi Hz. Muhamed (S. A. V. )’İn Hayatı Siyer-İ Nebi-Kolektif Rahmet Peygamberi Hz. Muhamed (s. a. v. )’in Hayatı Siyer-i Nebi - Mevlüt Karaca Aziz Okuyucu, Kâinatın yaratıcısı Alah'a binlerce hamd,...

Yazar: Hisar Yayınevi

Muhtasar Sahihi Buhari (Zübdetü'l - Buhari) - Ömer Ziyaüdin ed-Dağıstani Kâinatın yaratıcısı yüce Alah'ın Peygamberi vasıtasıyla insanlara kurtuluş sebebi olarak gönderdiği, Kur'ân-ı Kerimden sonra, İslâm ulemasının ...

Yazar: Hisar Yayınevi

Kırk Hadis (Cep Boy) Okumaya ve zikretmeye en layık ve en güzel sözü indiren Alah Teala'ya hamdolsun. Özlü konuşma özeliğine sahip, kendisinden daha önce geçenlerin ve daha sonra gelecek olanların ilmi kendisine veri...

Yazar: Hisar Yayınevi

Büyük İslam İlmihali Merhum Hocamız Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olmadan önce, İstanbul Müftülüğü zamanında altı yıl kadar maiyetlerinde çalıştım. İlim ve faziletini, ...