big-1

Hespen Reş Bayen Sorgevez Kitap tarafından Lis Basın Yayın


Hespen Reş Bayen Sorgevez Kitap tarafından Lis Basın Yayın indir

Yazar :

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji helbesten beguneh bawer dike. Rojeke zilam u jinik li ser pira şikesti ya qedere li hev rast ten. Jinik li fala pirtukan dinihere, zilam ji xwe re stranen deşte dinewhire. Hespen Reş Bayen Sorgevez vegerana xwe li erdnigariyen cuda ava kiriye. Jiyanen balkeş hene di romane de ku li deşta Haymanaye, Tehran u li Cambridge derbas dibin. Sönmez, bi pela beye sor re gelek lehegan bi hosteti tine ba hev. Lehenge romane Brani Tawo, wek penabereki siyasi li Cambridge diji. Nexweşaya wi ya bexwewiya kronik u xemginiya sirgune, wi her bi welate wi Haymanaye ve gire didin. Di ve navbere de Feruzeha irani ku bi kerlali dikeve jiyana wi, ji bo wi dibe heviyek. Bi vegerana ku di navbera Haymana u Cambridge dihere u te, di navbera paşeroj u siberoje de pireke ava dike. Em dikarin romane wek dubendiyeke ji bixwinin, dubendiyek di navbera jiyanen li bajer ku ber bi derve ve çerx dibin u jiyanen gund ku bi ber hundir ve dicivin: “Fikiri ku bajar, çuna ber bi cihen dur ve ye, le li gund durani dihat ba te. ”.

Hespen Reş Bayen Sorgevez Kitap tarafından Lis Basın Yayın oku ve indir

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 16,00 TL

Kitap eleştirileri

Hespen Reş Bayen Sorgevez

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hespen Reş Bayen Sorgevez okumak itibaren EasyFiles

5.7 mb. indir kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir itibaren OpenShare

4.3 mb. indir ücretsiz

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir itibaren WeUpload

3.8 mb. okumak kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir itibaren LiquidFile

3.9 mb. indir

Hespen Reş Bayen Sorgevez Kitap tarafından Lis Basın Yayın oku ve indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hespen Reş Bayen Sorgevez okumak içinde djvu

3.5 mb. indir DjVu

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir içinde pdf

4.8 mb. indir pdf

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir içinde odf

3.2 mb. indir ODF

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir içinde epub

3.1 mb. indir ePub
 • İlgili kitaplar

Yazar: Lis Basın Yayın

Xewle Ye Xewn? Ba bila bi denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u axe deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya mirovah...

Yazar: Lis Basın Yayın

Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Kino...

Yazar: Lis Basın Yayın

...

Yazar: Lis Basın Yayın

Folklora Kurmancıye Xebata folklore ku xıret u sebreke mezin je re dive u bi ehzkirin berhevkariya we te kirin. Ji penusa Heciye Cindi, ji deve çırokbej u dengbejen Kurd en li Ermenistane xwe di ser zemanan re çeng ki...