İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları kitap indir

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet - Halil İnalcıkİslâmiyetle 9. yüzyılda tanışan Türkler, kendi devlet anlayışlarını İslam dünyasına taşıdı. Böylece devlet ve hukuk kavramlarında, bağımsız sivil otorite ve onun ka...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Talat Paşanın Anıları Baş aktörlerinin gözünden yakın tarihimizin en çalkantılı yıları: İtihat ve Teraki I. Meşrutiyet'le iktidara yürüyüşe başlamış, Talat Paşa, Enver ve Cemal Paşalarla birlikte devletin kaderini be...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Sultanlar Şehri İstanbul-Julia Pardoe İngiliz kadın yazar Julia Pardoe 1836’da, Tanzimat Fermanı’nın okunmasından üç yıl önce, Yeniçerilerin kaldırılmasından on yıl sonra İstanbul’a gelir. On ay kaldığı ve büyüsüne k...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 1: 1914-1916 - Umur-ı Şarkiye Dairesi - Ahmet Tetik Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 1: 1914-1916 - Umur-ı Şarkiye Dairesi - Ahmet Tetik İstihbarat, strateji ve psikolojik savaş devle...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Ana Ben Ölmedim / 1. Dünya Savaşı'nda Türk Esirleri Çanakale'den Korsika'ya. Kafkas Cephesi'nden ve Galiçya'dan Sibirya'ya. Irak ve Filistin'den Hindistan'a ve Burma'ya. Türk savaş esirlerinin çeşitli cephelerden, ad...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Devlet-i Aliye - Halil İnalcık Devlet-i 'Aliye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcık'ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti'nin bir beyli...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Arıburnu 1915-Haluk Oral Çanakale’de savaşan taraflar için siperin gerisi yoktu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta yalçın sırt, siper tam bir kapandı. Ölümün her an kol gezdiği bu siperler, destanlaşan insan öykülerinin...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Devlet-İ Aliye 3 - Halil İnalcık Devlet-i Aliye - Halil İnalcık Devlet-i ‘Aliye’nin birinci cildi Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu’ya hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinc...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu’Nun Kuruluş Ve Yükseliş Tarihi (130-160) - Feridun M. Emecen Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Ve Yükseliş Tarihi (130-160) - Feridun M. Emecen Değerli Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Feridun M. Emec...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo Ekonomik Yaşam Cilt 7 / Social And Economi Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo Ekonomik Yaşam Cilt 7 / Social And Economic Life In Seven...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlılar için sike, hutbe ile birlikte egemenliğin en önemli iki simgesinden biriydi. Altın ve gümüş sikeler elden ele, bölgeden bölgeye taşındıkça hükümdarın gücünü ülkenin en uzak köşelerine ulaştırıyorlardı. Osma...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutribler - Halil İnalcık Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutribler - Halil İnalcık Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab: Nedîmler, Şâîrler, Mutrîbler Osmanlı sarayında padi...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Has-Bağçede Ayş u Tarab Osmanlı sarayında nasıl eğlenilirdi? İçki eğlence meclislerinde nasıl yer alırdı? “Tarihçilerin Kutbu” Halil İnalcık’ın o dönemlere ait özgün ve güvenilir kaynaklardan derlediği çalışması,...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Paris'te Bir Osmanlı Sefiri / Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Fransa Seyahatnamesi - Şevket Rado Haziran 1721… Paris sosyetesi, kralı ve saraylıları bir kenara bırakıp yeni bir meraka düşmüştür: I. Ahmet'in XV. Louis'y...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Arıburnu 1915 Çanakale’de savaşan taraflar için siperin gerisi yoktu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta yalçın sırt, siper tam bir kapandı. Ölümün her an kol gezdiği bu siperler, destanlaşan insan öykülerinin de mekânı ...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Musul 1540 - 1834 - Dina Rizk Khoury Osmanlı İmparatorluğu içinde gerek stratejik gerekse ekonomik konumuyla önemli bir yere sahip olan Musul'un üç yüzyılık tarihini kapsayan bu kitapta, merkezi devlet ile bir hudut k...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Devlet-i Aliye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - Halil İnalcık Devlet-i Aliye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 2 - Halil İnalcık Halil İnalcık Devlet-i ‘Aliye’nin ilk cildinde, Osmanlı Devleti...

Yazar: İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - Robert Mantran XIV. yüzılın başlarında Anadolu'da, Bizans ile Selçuklu devletlerinin yıkıntıları üzerinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, Timur istilasına ve kısa süreli “Fetret Devri”ne...

Kitap Türleri

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları kitap okumak ve indirmek

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları