İletişim Yayınevi Bilim Dergileri kitap indir

İletişim Yayınevi Bilim Dergileri

Yazar: İletişim Yayınevi

Toplum Ve Bilim Sayı 135 Toplum Ve Bilim Sayı 135 Ergin Bulut – Ayhan Ayteş Bu say›da. Giriş: Dijital emek, dijital kültür Utku Özmakas ‹nsan sermayesinin kayna€›: Madi olmayan emek Zafer K›yan “Dijital kapitalizm”in ...

Kitap Türleri

İletişim Yayınevi Bilim Dergileri kitap okumak ve indirmek

İletişim Yayınevi Bilim Dergileri