Ötüken Neşriyat Dünya Tarihi Kitapları kitap indir

Ötüken Neşriyat Dünya Tarihi Kitapları

Yazar: Ötüken Neşriyat

Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi-Carlo M. Cipola İktisat Tarihini Dünya ve ülkelerin nüfuslarıyla alakalandırarak tahlil eden, orijinal tezler ileri süren kayda değer bir eser. İktisadî teşkilatlanmanın üç merhalesi ola...

Kitap Türleri

Ötüken Neşriyat Dünya Tarihi Kitapları kitap okumak ve indirmek

Ötüken Neşriyat Dünya Tarihi Kitapları